Tin tức - Sự kiện
 
    Thời khóa biểu
 
    Thông báo
 
    Lịch thi
 
    Tốt nghiệp
 
    Điểm thi
 
    Danh sách
 
    Biểu mẫu
 
    Góc học tập
 
Liên kết website
 
Hotline: 01276 559 559
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Tin tức - sự kiện
Lịch học vụ cao đẳng K7 kỳ I năm học 2014 - 2015
Lịch học vụ cao đẳng K6 kỳ I năm học 2014 - 2015
Lịch học vụ cao đẳng K5 kỳ I năm học 2014 -2015
Thống kê truy cập
Chương trình đào tạo  
Đề cương chi tiết các học phần ngành Tin học ứng dụng (tiếp)
Đề cương chi tiết các học phần tiếng anh hệ trung cấp (THCS)
Đề cương chi tiết học phần tiếng anh đại cương hệ trung cấp (THPT)
Đề cương chi tiết các học phần tiếng anh đại cương hệ Cao đẳng
Đề cương chi tiết các học phần tiếng anh chuyên ngành hệ trung cấp
Đề cương chi tiết các học phần tiếng anh chuyên ngành hệ Cao đẳng
Đề cương chi tiết các học phần Giáo dục quốc phòng an ninh hệ trung cấp
Đề cương chi tiết các học phần Giáo dục quốc phòng an ninh hệ cao đẳng
Đề cương chi tiết các học phần ngành Tin học ứng dụng
Đề cương các học phần bộ môn Tin học dạy trong ngành Hành chính văn phòng
Đề cương Tin học đại cương hệ Cao đẳng và Trung cấp
Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại hoc
Thông tư Số: 31/2012/TT- BGDĐT Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh
Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Thông tư Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
1